Gebruik van de Autoglym Website

Door de Autoglym Website te openen accepteert u de volgende Voorwaarden die af en toe aangepast kunnen worden.

Voorwaarden

Autoglym is de eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten van het materiaal op deze website tenzij anderszins vermeld. Voorwaarden voor toegang tot deze website en het erin opgenomen materiaal zijn als volgt:

U mag:

  • Ieder gedeelte van de website bezoeken
  • Één kopie per pagina voor uw eigen informatie afdrukken

U mag geen:

  • Extra kopieën maken, of op schijven of andere opslagsystemen opslaan en op geen enkele wijze verspreiden, wijzigen of ermee knoeien, of anderszins materiaal op deze website gebruiken, tenzij bovenstaand uitdrukkelijk toegestaan.
  • Materiaal van deze website kopiëren, verspreiden of anderszins voor commerciële doeleinden gebruiken.Auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen van origineel materiaal verwijderen van materiaal dat van deze website gekopieerd of afgedrukt is.

Algemene Disclaimer

Autoglym streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en correct is.Er worden echter geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven over alles dat het bevat.

De informatie op deze website is bestemd voor de klanten van Autoglym.

Autoglym accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of schade hoe dan ook ontstaan dat voortvloeit uit het gebruik van informatie of advies op deze website of voor typografische of andere fouten of omissies.

Gegevensbescherming

Autoglym respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres) worden niet verzameld tenzij u dit vrijwillig geeft.

Door u gegeven persoonlijke informatie kan opgeslagen worden en mogelijk nu en in de toekomst door Autoglym gebruikt worden voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, bijhouden van verkoopgegevens en om contact met u op te nemen.

Recht en jurisdictie

Deze website is gecreëerd en wordt geëxploiteerd volgens de wetten van Engeland.

Bij het bepalen van eventuele geschillen die verband houden met deze website is de Engelse wetgeving van toepassing en zijn de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd.

Links naar Externe Websites

De Autoglym website bevat links naar externe websites.

Autoglym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, producten of diensten die door deze gekoppelde websites geleverd worden.

Door deze websites te gebruiken bent u onderworpen aan hun Voorwaarden en accepteert specifiek dat Autoglym is niet aansprakelijk is voor lasterlijk, beledigend of onrechtmatig gedrag van andere gebruikers, links of derden.

Privacybeleid

Wij hebben deze verklaring gecreëerd om onze toewijding aan privacy te demonstreren.

Het onderstaande openbaart onze informatievergarings- en verspreidingspraktijken voor deze website.

Deze website bevat een aantal links naar andere relevante websites.

Autoglym is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken of de inhoud van deze websites.

Wij adviseren dat u het privacybeleid controleert van externe websites die u bezoekt.

We zullen geen informatie aan derden geven tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Contact opnemen met de website - als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of uw interactie met deze website, neem dan contact met ons op.